Make your own free website on Tripod.com

V-Zam's Ice-blended

Lesen Perniagaan

Home | Thank you | Money Back Guarantee!! | Pendaftaran | Renungan | Francais | Sabah, Sarawak & Brunei | Photo | Pendapatan Lumayan | Cari Duit di Internet | Produk | Pertanyaan | Contact Us | Carta Organisasi | Lesen Perniagaan

letterheadvzam.jpg

VZamEnterprise                                                                                                                                  

17 Jalan 11,

TamanPutra                                                                                                                                 68000 Ampang

Selangor Darul Ehsan

bendera.gif

Permohonan Pinjaman Perniagaan

PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN

Sila click disini: Anda perlu download Adobe Reader terlebih dahulu untuk melihat borang permohonan lesen.

Click disini: Untuk Borang Perlesenan bagi setiap negeri

2. Contoh: Lesen Penjaja Pasar Pagi / Pasar Malam - MBSA

3. Contoh Lesen Gerai / Pasar - MBSA

1.) PERMOHONAN PENJAJA SEMENTARA /PENJAJA BEREDAR

1.Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan beserta dengan dokumen-dokumen berikut:-

a. Satu (1) salinan Kad Pengenalan pemohon (hanya warganegara Malaysia berumur 18 tahun keatas yang layak memohon)

b. Satu (1) keping gambar berukuran kad pengenalan.

c. Satu (1) salinan bil api/air/telefon.

d. Satu (1) salinan lakar lokasi tapak perniagaan yang dipohon

e. Gambar Kenderaan

2. Surat akuan penerimaan dan nombor rujukan akan diberi apabila pemohon mengemukakan permohonan yang lengkap.


2.) LESEN PENJAJA (PASAR MALAM/ PASAR PAGI)

Syarat Permohonan Borang.

1. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan beserta dengan dokumen-dokumen berikut:-

a. Satu (1) salinan Kad Pengenalan pemohon

b. Gambar ukuran Kad Pengenalan.

c. Satu (1) salinan bil air/ api/ cukai pintu.

2. Surat akuan penerimaan dan nombor rujukan akan diberi apabila pemohon mengemukakan permohonan yang lengkap. 

 
 
3.) LESEN PENJAJA PASAR/GERAI

Syarat Permohonan Borang

1. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan beserta dengan dokumen-dokumen berikut:-

a. Satu (1) salinan Kad Pengenalan pemohon

b. Gambar ukuran Kad Pasport.

c. Surat kebenaran/tawaran

d. Salinan ROB

c. Salinan Surat Pengesahan Suntikan TY2 oleh Doktor Bagi Pengendali Makanan.

2. Surat akuan penerimaan dan nombor rujukan akan diberi apabila pemohon mengemukakan permohonan yang lengkap.


Nota:  Proses Perlesenan Perniagaan mengambil masa  lebih kurang 2 minggu.

HOTLINE : h/p: 019-2994577